Yüksekleri görmek için uçmak gerekir.
Büyük hedeflerimize uçarken, unutmayalım diye kuralları baştan koyduk.

Ekip Ruhu

Bize göre, “Başarmak için önce inanmak, sonra da size inanan insanları bulmak gerekir.” İsteğimiz, her zaman bizimle aynı hedefi paylaşan, bize inanan insanlarla çalışmaktır. Başarı itiraz edenlerin, bahane üretenlerin değil, farklı fikirlerine rağmen aynı hedef için çalışabilenlerin ödülüdür.

Dark Town Pictures

Sinema, iyi ile kötünün mücadelesinden ilham alır. Dünya kötülerin de var olduğu bir yerdir; bunu kabul etmek gerekir. Kötülük ile yüzleşmek; karşı gelmek gerekir. Bizim sinemamız bu yüzden bazılarına karanlık gelebilir ancak en parlak ışık karanlıkta belli olur.

Yenilik

Genç sinemacılara, tecrübesiz oldukları bahanesi ile, fırsat tanımayan sektör dinamikleri; aynı zamanda yeni bir şey üretilemediğinden şikayet ederler. Pek çok noktada oyuna farklılık getirmeye çalıştığımız gibi bu konuda da farklıyız. O yüzden yeni fikirlere kapımız her zaman açık olacak.

Ödül X Gişe

“Ödüllü film izlenmez, gişede komediden başka film iş yapmaz!” Bu klişeler kolaycılığın sinema sektöründeki karşılığıdır. İçerisinde sanat öğeleri barındıran, alt metni sağlam, göstergebilimsel, geniş kitlelerin anlayacağı ve severek izleyeceği filmler üretmek en önemli amacımız.

Profesyonellik

Biz, filmci olmanın görev tanımlarından öte amatör bir ruh gerektirdiğine ve tüm unvanların üzerinde birlikte film yapmanın gücüne inanıyoruz. Herkesin yaptığı işten tatmin olması için gereken bu amatör ruh, aynı zamanda iyi iş çıkarmak için profesyonellik azmi ile bir araya gelmelidir.

Sosyal Sorumluluk

Toplumun takdiri sayesinde belirli bir yere gelen insanların toplumun sorunlarından bağımsız olması düşünülemez. Biz, küresel iklim değişikliği başta olmak üzere hayvan hakları, engelli hakları gibi pek çok meseleyi sinemamızda konu edecek ve farkındalık yaratılmasına yardımcı olacağız.

Ekip


Başarmak için önce inanmak, sonra da size inanan insanları bulmak gerekir.